Nova junta de la U.E.C. Sants

El dia 20 de Gener 2016, en  l'assemblea extraordinària a quedat proclamada la següent candidatura:                        

  • President: Robert Capella
  • Sots President: Josep Mª Majo - Miquel Gombau
  • Secretaria: Eulalia Reig
  • Tresorer: Toni Domingo
  • Comptadora: Lluïsa Pañella
  • Estatge: Toni Bosque
  • Xarxes socials i informacica: Jordi Colera

Bombers Grae

El passat 25 de novembre 2016, ens van acompanyar els Bombers GRAE.

Xerrada sobre seguretat a la muntanya a càrrec de Cesc Farre (Capità grup Cerdanyola).

 

grae

 

                                                                                                           

Pàgina 17 de 17